Laser Projection Keyboard

Još davne 1992-e godine IBM je patentirao virtuelnu tastaturu, uređaj koji detektuje pokrete prsta i time zamjenjuje fizičku tastaturu. Definitivan produkt zaživio je tek 2002 preko “start up-a” Canesta i kompanije Cellulon kojoj su pripale licence. Nevjerovatno je da takav jedan uređaj danas košta nekih 30 dolara. Mnogi ljudi još ne mogu ni zamisliti da […]

Laser Projection Keyboard Saznaj više