Windows 11 Upgrade Hack

Novi Windows 11 besplatno je dostupan za sve korisnike Windows 10 platformi. Zbog postizanja što većeg nivoa sigurnosti i stabilnijeg rada, microsoft je definirao oficijelni tehnički minimum pri instalaciji novog operativnog sistema. Pored toga da CPU mora biti nešto jači, sa dovoljno radne memorije (minimum 4GB RAM), vaš kompjuter treba da podržava TPM sigurnosni čip […]

Windows 11 Upgrade Hack Saznaj više